"Jordbruksprognoserna, den 31 januari, visar att olivoljesäsongen 2021 kommer att nå den högsta produktionen av olivolja någonsin (2,25 miljoner hektoliter), som ett resultat av de utmärkta agrometeorologiska förhållandena under hela kampanjen och den djupgående omstruktureringen av sektorn, som framhäver den ökande betydelsen av intensiva olivlundar", säger det nationella statistikinstitutet (INE).

"Å andra sidan kan man redan nu konstatera de negativa effekterna av den svåra och extrema meteorologiska torkan, som i slutet av januari påverkade 45 procent av det kontinentala territoriet" och vars effekter framför allt märks inom animalieproduktionen, spannmålsodlingen och de stigande priserna i produktionen.