"Sjutton kommer att fördelas mellan kommundelarna, även de som har blivit förbund", förklarade Catarina Silva, ansvarig för civilskydd och säkerhet, och tillade att platserna "ännu inte är fastställda".

Resten kommer att stanna i staden Pombal, i Largo do Cardal, intill skolorna och idrottsområdet.

"Tekniken förändras så mycket med tiden att det också är viktigt att utvärdera den, kanske om tre år. Och det kan finnas behov av förstärkning, det kan finnas behov av vissa justeringar, det kan finnas ny utrustning som är ännu lättare att transportera från en plats till en annan, och det är därför vi gjorde detta alternativ", motiverade hon.

Borgmästaren sade att hon tror att AED-nätverket i kommunen kommer att vara i drift under första halvåret i år.