EU-kommissionären förklarade att "Portugal inte är utan medel" och att det fortfarande finns tid för gemenskapens ram för perioden 2021-2027, den så kallade 2030, eftersom det hittills bara är ett EU-land som "har avslutat förhandlingarna helt och hållet".

"Jag anser att det för närvarande inte finns någon kritisk situation, vi har för dessa kontrakt gjort de fleråriga partnerskapsavtalen 21/27. Det enda land som redan har avslutat förhandlingarna helt och hållet är Grekland, redan i somras", avslutade hon.

Elisa Ferreira betonade att "Portugal inte är utan medel, det hade nödfonder, strukturfonder som omprogrammerades" för att hantera pandemin av kovid-19.

Dessutom pågår fortfarande "exceptionella medel för att förstärka den tidigare ramen" för att komplettera gemenskapsramen för 2014/2020, som fortfarande har pengar.

För EU-kommissionären är det viktigt att 2022 inte går utan att viktiga framsteg görs i förhandlingarna om ramen för 2021/2027.

"Det pågår förhandlingar och diskussioner mellan Europeiska kommissionen och de portugisiska enheterna, detta bör påskyndas så att förhandlingarna kan avslutas år 2022", avslutade hon.

För kommissionsledamoten är det viktigaste för närvarande att "det finns en offentlig diskussion om vad man vill göra med dessa ökade medel".

"Vad ni kommer att göra är mycket viktigare än detta begär efter pengar", ansåg hon.

För chefen för sammanhållning och reformer är det viktigaste att fokusera de offentliga diskussionerna, både på EU-nivå och i Portugal, på vad vi vill göra och satsa på rätt väg.