"Priset på kaffe har stigit under de senaste månaderna i likhet med andra produkter. På årsbasis har kaffepriserna på börserna stigit med nästan 100 procent. Detta är ett resultat av oro för utbudet och stora transportproblem runt om i världen. De pågående klimatförändringarna bidrar också till att allt fler klimatanomalier uppstår", säger XTB-analytiker Nuno Mello till Lusa.

Det handlar till exempel om ihållande torka eller "höga termiska amplituder", vilket leder till att grödor förstörs, vilket man sett i Brasilien, världens största kaffeproducent.

Brasilien drabbades av långvarig frost följt av torka, vilket ledde till att många kaffeträd försvann och att produktionen sjönk jämfört med en normal säsong.

Till detta kommer de konsekvenser som orsakades av transporterna, nämligen med ökade leveranstider på upp till mer än 100 dagar. "Transporter av brasilianskt kaffe till resten av världen påverkades, eftersom samma hamnar används för transporter av sojabönor, socker eller kaffe", förklarade han.

De portugisiska konsumenterna bör dock inte se denna ökning återspeglas i kaffepriset, inte ens när det gäller stigande kostnader för insatsvaror eller torka.

Nuno Mello förklarade också att priset på kaffe i en kopp bara utgör mellan 1 och 2 procent av det totala värdet, så den årliga ökningen av råvarupriserna "bör inte översättas till kraftiga ökningar i slutprodukterna".