Enligt uppgifter från gemenskapens generaldirektorat för ekonomi och finans sjönk konsumenternas förtroendeindikator i februari återigen mycket svagt i EU (0,2 procentenheter) och i euroområdet (0,3 procentenheter) jämfört med januari.

Med -10,2 poäng (EU) och -8,8 poäng (euroområdet) närmar sig indikatorn sitt långsiktiga genomsnitt (-10).