Teleoperatören som leds av Mário Vaz påminner om att det den 7 februari var "blackout": "De stängde av skolor, sjukhus och brandmän, företag, familjer, människor, miljoner portugisers liv", påpekar Vodafone.

"Vi vet inte, och kanske kommer vi aldrig att få veta, varför. Kanske tanken att de kunde förstöra det vi är, det vi arbetar och bygger upp varje dag, med anställda, kunder, partner, staten och det civila samhället", fortsätter han.

"Vi vet att tekniken har en astronomisk kraft, men det som skiljer oss åt är vad vi gör med den", understryker han och försäkrar att den, från operatörens sida, "alltid kommer att stå i det godas tjänst".

Vodafone Portugal var målet för en cyberattack som påverkade dess nätverk och dess fyra miljoner kunder. "Vi kommer alltid att stå på rätt sida, det är den styrka som de aldrig kommer att kunna utplåna", avslutar operatören i det öppna brevet.

I denna attack utan motstycke konfronterades Vodafone vid 21-tiden den 7 februari "med ett abrupt avbrott av nästan alla" kommunikationstjänster, med undantag för den fasta internettjänsten och en "expressiv del av tv-kunderna", sade operatörens verkställande direktör Mário Vaz vid en presskonferens dagen därpå.

"För att få en uppfattning om omfattningen och syftet med denna attack var det tydligt att göra vårt nät otillgängligt och med en svårighetsgrad som gör det så svårt som möjligt att återställa tjänsterna", underströk chefen då.

Operatören har sagt att det inte finns några indikationer på att kunduppgifter skulle ha kommit åt och/eller äventyrats.