"Avyttringarna måste ske fram till slutet av omstruktureringsperioden, den 31 december 2025", uppgav källor med koppling till processen för Lusa.

Det handlar om en av de åtgärder som gemenskapens verkställande organ har infört för att undvika att snedvrida den europeiska konkurrensen genom att godkänna flaggskeppsbolagets omstruktureringsplan, som bygger på att å ena sidan separera TAP:s och Portugals verksamheter och å andra sidan sälja tillgångar utanför EU som är väsentliga, nämligen inom underhållsverksamheten i Brasilien samt catering och hantering.

På en fråga från Lusa påpekar en officiell källa inom konkurrensområdet i gemenskapens verkställande organ att "dessa åtgärder är nödvändiga för att mildra den snedvridning av konkurrensen som orsakats av det statliga stöd" som Portugal har gett, med tanke på "köpare som ännu inte har fastställts inom ramen för omstruktureringsplanen" för de verksamheter som anses vara oviktiga.

"När en stödåtgärd godkänns är det i allmänhet medlemsstatens ansvar att se till att åtgärden genomförs i enlighet med de villkor för förenlighet som ingår i kommissionens beslut, säger en officiell källa till Lusa.