"Vi måste anta att vi kommer att få den här krisen i framtiden", sade Jorge Palmeirim i uttalanden till byrån Lusa och beklagade att inga åtgärder vidtogs innan dammarna nådde de nuvarande nivåerna.

För Palmeirim finns det grödor som är "ett misstag" i södra delen av landet, till exempel majsodlingar, på grund av den mängd vatten de kräver.

I detta ögonblick, försvarade han, bör man minska vattenanvändningen, särskilt inom jordbrukssektorn, och prioritera försörjningen av befolkningen.

Avokado

"Det är nödvändigt att från och med nu skära ner på jordbruket på ett intelligent sätt", förespråkade han och exemplifierade med att avokadokulturen i södra delen av landet också har en hög vattenförbrukning.

"När det finns mycket vatten tenderar jordbrukarna att plantera det som ger mest vinst, när det är kris vill de inte sluta vattna, eftersom de har gjort investeringar. Det är en ond cirkel", sade han.

Enligt Jorge Palmeirim saknas det förebyggande åtgärder för perioder av torka, vilket för närvarande motiverar en kampanj för jordbrukssektorn, men även för industri- och stadssektorn, om att spara vatten.

"När vi bygger en damm ökar också den bevattnade arealen. Nya dammar kan bidra till att lösa problemet om bevattningsområdet inte ökar", sade han.

Minskning av vatten

Torkan, försäkrade han, kommer inte att gå över: "Den kommer att bli värre. Tillgången på vatten i södra delen av landet kommer att minska. Vi bör se torkan som en varning".

Jorge Palmeirim, som kontaktades av Lusa, betonade att de befintliga planerna ökar bevattningsmängden inom jordbruket, tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig.

"I grund och botten förvärrar det de problem vi upplever. Det är samma sak som att ha ett tåg som kommer mot oss och i stället för att springa bort från tåget, springa mot det", förklarade han och hänvisade till en plan som också kritiseras av miljöföreningen QUERCUS.

Enligt QUERCUS har det gått mer än en månad efter det att det offentliga samrådet om studien "Irrigation 20/30 - Survey of the Development Potential of Public Initiative Irrigation in the Horizon of a Decade" avslutats och den lagstadgade tidsfristen för spridning av studien har löpt ut, men de insamlade åsikterna och bidragen har ännu inte offentliggjorts.

Bristande öppenhet

Föreningen ansåg att det handlar om en oacceptabel brist på öppenhet och efter att ha tagit hänsyn till de planerade investeringarna uttryckte den sig mot det belopp som anslagits i olika program.

Föreningen förstår att den "svåra torka" som drabbar landet "i en omfattning som saknar motstycke" kräver svar på grundläggande problem och ett arbete för att samordna och involvera alla sektorer, behöriga organ och det civila samhället.