Den senaste rapporten gällande torka, som publicerades i dag och som rapporteras den 15 februari, visar på lägre procentuella värden än normalt för vatten i marken i hela territoriet, med värden på under 20 procent i de nordöstra och södra regionerna.

I dokumentet, som lyfter fram den södra regionen och vissa platser i distrikten Bragança och Castelo Branco, anges att 38,6 % av territoriet lider av extrem torka (11,5 % i slutet av januari), 52,2 % lider av allvarlig torka (34,2 % i slutet av januari) och 9,2 % lider av måttlig torka.

"Den meteorologiska torkans allvarlighetsgrad den 15 februari 2022 är högre än 2018 och 2005, med en högre andel i klasserna svår och extrem torka, vilket motsvarar cirka 91 % av territoriet", säger IPMA.

Institutet säger också att fram till slutet av februari väntas ingen betydande nederbörd i hela territoriet och att när det gäller lufttemperaturen kommer trenden att vara "mot högre värden än normalt för hela territoriet, särskilt för centrum och söder".

I en förhandsbedömning av den meteorologiska situationen tillägger de att "det är mycket troligt att den meteorologiska torkan fortsätter i slutet av februari, med nästan hela territoriet i de allvarligaste klasserna av PDSI-indexet".

IPMA påminner om att medelvärdet för det portugisiska fastlandet av nederbördsmängden fram till den 15 februari (7,1 mm) motsvarar 7 % av normalvärdet under perioden 1971-2000.