Enligt den dagliga epidemiologiska bulletinen är 1 646 personer inlagda på sjukhus i dag, 117 färre än i tisdags, och på intensivvårdsavdelningarna finns 101 personer, 10 färre, även om inte alla inskrivningar beror på Covid-19.

Antalet aktiva fall minskade i dag till 466 508, 1 370 färre än i tisdags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 14 500 personer ha tillfrisknat, totalt 2 732 009 sedan pandemins början.

Under de senaste 24 timmarna har 15 570 kontakter upphört att övervakas, men hälsomyndigheterna håller fortfarande 459 334 personer under dessa förhållanden.

Sedan mars 2020 har minst 3 219 439 personer smittats med sars-CoV-2 i Portugal och 20 922 dödsfall i samband med Covid-19 har anmälts.

Av de 28 dödsfallen med Covid-19 under de senaste 24 timmarna inträffade 11 i den centrala regionen, nio i Lissabon och Tagusdalen, sex i regionen Norr, en i Alentejo och en i Algarve.

Sett till ålder var en av de personer med covid-19 som avlidit under de senaste 24 timmarna mellan 50 och 59 år gammal, tre mellan 60 och 69 år, tre mellan 70 och 79 år och 21 var 80 år eller äldre.

Flest nya infektioner diagnostiserades i regionen Lissabon och Tagusdalen, med 4 745 infektioner, följt av den norra regionen, med 2 747 fler, den centrala regionen (2 647), Algarve (917), Alentejo (859), Azorerna (799) och Madeira (444).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har Lissabon och Tagusdalen registrerat 1 140 700 fall och 8 689 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 220 217 infektioner och 6 406 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 481 948 infektioner och 3 711 dödsfall.

Algarve har totalt haft 131 220 infektioner och 679 dödsfall och Alentejo har 114 688 fall och 1 168 dödsfall av Covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 76 070 infektioner och 184 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 54 596 fall och 85 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Enligt DGS registrerades 1 499 466 fall av infektion hos män och 1 717 190 hos kvinnor, med 2 864 fall av okänt kön, vilka är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Sedan mars 2020 har 11 002 män och 9 920 kvinnor dött av Covid-19.