Dessa uppgifter är resultatet av en undersökning om portugisernas kulturvanor som genomfördes under de sista månaderna 2020 av Institutet för samhällsvetenskap (ICS) vid Lissabons universitet och som finansieras av Calouste Gulbenkian-stiftelsen (FCG).

Undersökningen samlade in information om kulturkonsumtion genom teater, liksom läsning och besök på museer, historiska monument, arkeologiska platser och konstgallerier, bio, spelningar och shower, inklusive lokala festivaler och fester.

Teater

Enligt resultaten av undersökningen är det personer i åldern 35-44 år som går mer på dessa föreställningar, med 15 procent som säger att de går på föreställningar en eller två gånger per år. Dessutom gick fyra procent av de tillfrågade mellan 55 och 64 år på teater minst tre gånger per år, medan sex procent gick på teater en eller två gånger.

På motsatt sida verkar de äldre generationerna, 65 år och äldre, inte lockas av den här typen av föreställningar, med endast sju procent som har gått på teater en eller två gånger per år.

När det gäller de svarandes yrken är det affärsmän, liberala yrkesutövare och chefer som går mest på teater. Dessutom verkar respondenternas inkomst vara en annan viktig faktor, eftersom personer med högre inkomster i allmänhet tenderar att gå mer på teater.

Konstgallerier och kulturarvsmonument

När det gäller museer, slott, konstgallerier osv. uppgav 31 procent av de tillfrågade att de under de tolv månaderna innan pandemin startade hade besökt historiska monument, 28 procent hade besökt museer, 13 procent hade besökt arkeologiska platser och 11 procent hade besökt konstgallerier. I detta avseende var tidsbrist (39 procent) och ointresse (38 procent) de främsta skälen till att de inte besökte historiska museer, arkeologiska platser och konstgallerier oftare.

Mer än hälften läser inte böcker

När det gäller läsning visade undersökningen att 61 procent av portugiserna inte hade läst en enda bok under de senaste 12 månaderna före undersökningen, och av de 39 procent som uppgav att de hade läst läste de flesta inte mycket. När man frågar om de läser digitala böcker sjunker procentandelen ännu mer.

Faktum är att andelen personer som under det senaste året inte läst någon tryckt bok är högre än den som registrerades i Spanien för ett år sedan (38 procent), enligt undersökningen.

Festivaler, lokala fester och film

Å andra sidan är de mest populära kulturella praktikerna hos den portugisiska befolkningen deltagande i lokala festivaler och fester. De mest besökta festivalerna är traditionella och folkliga festivaler (49 procent), därefter religiösa festivaler (40 procent) och gastronomiska festivaler (11 procent).

Enligt undersökningen uppgav 84 procent att de hade deltagit i musikfestivaler och 16 procent att de hade deltagit i andra festivaler (3 procent i filmfestivaler, 12 procent i teater-, dans- och gatukonstfestivaler). Att gå på lokala festivaler och fester skedde dessutom oftast tillsammans med familjemedlemmar (63 procent) och partner eller vänner (33 procent).

Undersökningen visar dessutom att film är en annan kulturell aktivitet med hög deltagarfrekvens. Under de 12 månaderna före pandemins början gick 41 procent av de svarande på bio.

Urvalet har 2 000 respondenter och fältarbetet genomfördes mellan den 12 september och 28 december 2020 i Portugal. Informationen samlades in genom direkta intervjuer i respondenternas hem genom CAPI-systemet (Computer Assisted Personal Interview).