Minimilönen i Portugal "räcker inte till" för att täcka levnadskostnaderna i landet, som ökar mycket snabbare än familjeinkomsterna, vilket är fallet med huspriserna och energikostnaderna. Detta scenario placerar Portugal i den grupp av sju europeiska länder där mer än 10 procent av arbetstagarna riskerar att drabbas av fattigdom.

"Tillräckliga minimilöner är viktiga för att bidra till att garantera anständiga arbets- och levnadsvillkor, förebygga fattigdom på arbetsplatsen och minska osäkerheten på arbetsmarknaden", säger Cáritas i sin rapport.

Och enligt Cáritas Portugal är "nivån på minimilönen inte tillräcklig, vilket leder till en hög nivå av fattigdom bland arbetstagare, eftersom levnadskostnaderna har ökat snabbare än lönerna". Bland de exempel som ges är priset på bostäder, som "har ökat kraftigt i hela landet, men främst i stadsområden", skriver de. Ett annat exempel är de "höga energikostnaderna", som gör att många familjer lever i energifattigdom eftersom minimilönen inte räcker till för att täcka deras behov.

Minimilön

Av de länder som har fastställda minimilöner hamnar Portugal på tionde plats med 775,83 euro per månad (om man bara räknar 12 månader). Sex länder har dock minimilöner på över 1 500 euro (Luxemburg, Irland, Nederländerna, Belgien, Tyskland och Frankrike). Ungern, Rumänien och Bulgarien ligger under 500 euro per månad, visar deras studie för Europa.

Men "att vara anställd innebär inte alltid att man tjänar tillräckligt med pengar för att kunna leva ett anständigt liv", säger Caritas i sin rapport om Europa. "Bland de orsaker som förklarar denna nedgång finns strukturella förändringar på arbetsmarknaderna, som digitalisering och ökningen av icke-standardiserade arbetsformer", förklarar de och drar slutsatsen att det var dessa förändringar som "ledde till en polarisering av lönerna, med en ökning av både låglöne- och högavlönade yrken". Men det har en konsekvens: "Fattigdomen bland förvärvsarbetande har ökat under det senaste decenniet i de flesta av EU:s medlemsstater".

Det finns sex länder i Europa där fattigdomen bland arbetare drabbar mindre än 5 % av arbetstagarna: Finland (2,9 %), Tjeckien (3,5 %), Slovakien (4,4 %), Irland (4,4 %), Slovenien (4,5 %) och Belgien (4,8 %). Men det finns också sju länder där det berör mer än 10 %: Rumänien (15,4 %), Spanien (12,8 %), Luxemburg (12 %), Italien (11,8 %), Portugal (10,7 %), Estland (10,3 %) och Grekland (10,1 %).