"[Strejkvarslet] har att göra med arbetsförhållandena, bristen på personal och ledningens klimat i förhållande till arbetstagarna, vilket stör den korrekta verksamheten", sade Anabela Carvalheira från Federation of Transport and Communications Unions (FECTRANS) till Lusa.

"Med hänsyn till den information som Lissabon Metropolitanos styrelse beslutade att skicka till arbetstagarna, där alla befintliga problem på området devalveras, undertecknade de fackliga organisationerna [på tisdagen] ett nytt strejkvarsel för den 11 och 18 mars, för perioden mellan 05:00 och 09:00".

Enligt Anabela Carvalheira vill fackföreningarna också att företaget ska "genomföra en rad åtaganden som gjorts till arbetstagarna för länge sedan".

Anabela Carvalheira betonade också att det faktum att strejkerna äger rum först i mars ändå ger administrationen tid att lösa vissa av arbetstagarnas problem.

Enligt FECTRANS respekterar förhandsbeskedet besluten från plenarmötena, så det omfattar alla chefer på driftsenheten samt lokförarna.