I december 2021 var fyra av tio betalningar med nationella och utländska kort kontaktlösa.

Dessa 40 % står i kontrast till de mindre än 10 % som noterades i slutet av 2019, före pandemin, då den kontaktlösa tekniken användes i liten utsträckning i betalterminalerna. "I april 2020, precis i början av pandemin, började den kontaktlösa tekniken användas vid cirka 20 % av inköpen och har sedan dess behållit en ökande användningstrend", beskriver Portugals centralbank (BdP) och pekar på en större "förtrogenhet med tekniken" och en progressiv "större tillgänglighet".

Denna utveckling av kontaktlösa betalningar går hand i hand med den betydande ökningen av preferensen för kortbetalningar, personligen eller online, som översteg nivån före pandemin genom att registrera en tillväxt på 8 % (ytterligare 4,1 miljarder euro) under det senaste året.

"De tydligaste tecknen på förändringar i portugisiska betalningsvanor är valet av elektroniska betalningsinstrument på bekostnad av pappersbaserade, en större preferens för inköp med kort på plats och online samt en ökad användning av kontaktlös teknik", beskriver Bank of Portugal.