"Rådet avgav enhälligt ett positivt yttrande om regeringens förslag om de portugisiska väpnade styrkornas deltagande inom ramen för Nato enligt följande: 1. 1. Aktivering av 'Joint Task Force med mycket hög beredskap' (VJTF) och 'Initial Follow -On Forces Group' (IFFG) för ett eventuellt deltagande i Natos planer för graderad respons. 2. Möjlig föregripande av andra till första halvårets utplacering av ett armékompani i Rumänien", står det i ett uttalande.

Uttalandet offentliggjordes ungefär en halvtimme efter slutet av mötet i det högre rådet för nationellt försvar, ett samrådsorgan som leds av republikens president Marcelo Rebelo de Sousa, som sammankallades akut i dag och som inleddes kl. 11.20 i Palácio de Belém i Lissabon och avslutades omkring kl. 13.10, om "situationen i Ukraina och eventuellt deltagande av nationella styrkor inom ramen för Nato".

Det positiva yttrandet om regeringens förslag gavs "på grundval av den principiella ståndpunkt som uttryckts av de suveräna organen, nämligen republikens president, premiärministern och företrädaren för republikens församling för det största oppositionspartiet, och med hänsyn till den information som analyserats", hänvisar i samma not.

För att förbereda detta möte träffade statschefen tidigare på Palácio de Belém ministrarna för nationellt försvar, João Gomes Cravinho, för stats- och utrikesfrågor, Augusto Santos Silva, och chefen för de väpnade styrkornas generalstab, amiral Silva Ribeiro.

Efter Rysslands militära operation i Ukraina sade premiärministern i dag att portugisiska militära resurser som tilldelats Natos snabbinsatsstyrkor 2022 kan aktiveras för "avskräckningsuppdrag" i alliansens medlemsländer.