Enligt den dagliga epidemiologiska bulletinen är 1 501 personer inlagda på sjukhus i dag, 59 färre än i torsdags, och på intensivvårdsavdelningar finns 98 personer, åtta färre, även om inte alla inskrivningar beror på Covid-19.

Antalet patienter på intensivvårdsavdelningar registrerade det lägsta värdet under det senaste dygnet sedan den 23 november, då 93 personer var inlagda på dessa enheter.

Också inskrivningarna på avdelningen nådde i dag värden som liknar dem i början av januari.

Antalet aktiva fall minskade i dag till 456 233, 12 301 färre än i torsdags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 22 645 personer ha tillfrisknat, vilket ger ett totalt antal på 2 764 245 sedan pandemins början.

Under de senaste 24 timmarna har 10 061 kontakter upphört att övervakas, men hälsomyndigheterna håller fortfarande 438 633 personer under dessa förhållanden.

Av de 32 dödsfallen under de senaste 24 timmarna inträffade 14 i Lissabon och Tagusdalen, sju i den centrala delen, sex i norr, fyra i Alentejo och en på Azorerna, medan inga dödsfall registrerades i Algarve och Madeira.

I åldersgrupper dog 25 äldre personer över 80 år, sju personer mellan 70 och 79 år och en person mellan 60 och 69 år.

Flest nya infektioner diagnostiserades i Lissabon- och Tagusdalenregionen, med 3 559 infektioner, följt av den norra regionen, med 2 267 fler, den centrala regionen (2 123), Azorerna (656), Algarve (626), Madeira (614) och Alentejo (531).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har Lissabon och Tagusdalen registrerat 1 147 896 fall och 8 709 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 224 974 infektioner och 6 417 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 484 645 infektioner och 3 721 dödsfall.

Algarve har totalt 132 585 infektioner och 626 dödsfall och Alentejo har 115 994 fall och 1 172 dödsfall av covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 77 246 infektioner och 185 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 56 111 fall och 86 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Enligt DGS registrerades 1 509 201 fall av smitta hos män och 1 729 369 hos kvinnor, med 2 881 fall av okänt kön, vilka är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Sedan mars 2020 har 11 032 män och 9 941 kvinnor dött av Covid-19.