Enligt en rapport från ECO beror prishöjningarna delvis på den militära konflikten i Ukraina. Det genomsnittliga priset under veckans tre första dagar ökade med cirka en halv procent, men i och med den upptrappade spänningen under torsdagen och fredagen stiger priserna kraftigt, säger en källa till ECO.

På torsdagen i och med de ryska truppernas invasion av ukrainskt territorium nådde ett fat brent, som tjänar som referens för den europeiska marknaden, ett pris på 106 dollar, ett värde som inte hade nåtts sedan 2014.