"Vi har förstått att det exceptionella systemet för ersättning av snabbtest kommer att fortsätta att gälla under mars månad och att det kommer att omfatta två kostnadsfria tester per månad för varje användare", sade António Lacerda Sales vid en presskonferens där han också meddelade att antalet aktiva vaccinationscentraler kommer att minskas.

Redan i januari hade den verkställande makten beslutat att förlänga den undantagsordning som gjorde det möjligt för staten att ersätta fyra SARS-CoV-2-tester som utfördes på apotek eller laboratorium per månad fram till slutet av februari.

Åtgärden kommer att fortsätta under mars månad, men varje användare kommer endast att kunna utföra två kostnadsfria tester per månad, i stället för de tidigare fyra.

Tjänstemannen motiverade minskningen av antalet kostnadsfria tester med att Portugal för närvarande befinner sig i en ny fas av pandemin, med en positiv utveckling av den epidemiologiska situationen och lättnader i åtgärderna för att begränsa pandemin av covid-19.