Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) har priserna på flytande bränslen, som diesel och bensin, ökat med 11,1 % och priserna på gas med 7,2 % under de senaste två åren. "Det som påverkade portugisernas levnadskostnader mest var helt klart energiklassen, där priserna ökade brutalt", säger Vítor Machado, chef för området produkter och tjänster på Deco Proteste.

Konsumentprisindexet, som mäts av INE, visar att energiprodukterna var bland de produkter som uppvisade störst variation mellan januari 2020 och januari i år. Enligt uppgifter som analyserats av Lusa ökade priset på gas med 7,2 procent under den aktuella perioden, medan el ökade med 4,4 procent och fasta bränslen med 6,9 procent.

De värden som konsumenterna känner varje gång de måste tanka bilen eller betala el- och gasräkningen förvånar inte Vítor Machado, som uttryckte sin övertygelse om att detta tryck på energipriserna kommer att bestå, och att den pågående konflikten i Östeuropa kommer att öka trycket på marknaderna ytterligare.