Tävlingen om att få tillgång till de 18 dagliga ankomst- och avgångstider som TAP har på Lissabons flygplats inleddes i fredags, efter att Europeiska kommissionen tvingats godkänna omstruktureringsplanen, och ett beslut planeras i juni.

Informationen lämnades till byrån Lusa av det tyska konsultföretaget Alcis, som utsetts av Bryssel för att övervaka genomförandet av de åtaganden som Portugal och TAP-gruppen gjort, som i ett uttalande uppger att man har "publicerat en inbjudan att lämna in förslag" för "fri överföring av upp till 18 dagliga ankomst- och avgångstider på Lissabons flygplats för ett annat lufttrafikföretag".

"Lufttrafikföretag uppmanas att uttrycka sitt intresse [...] och att lämna in sina förslag inom de fastställda tidsfristerna", påpekar Alcis och tillägger att "lufttrafikföretaget kommer att väljas ut av Europeiska kommissionen efter ett öppet och icke-diskriminerande förfarande".