"Transparency International Portugal välkomnar det beslut som tillkännagivits av stats- och utrikesminister Augusto Santos Silva att avbryta beviljandet av Golden Visa till ryska medborgare", säger organisationen i ett uttalande.

Till CNN Portugal sade Augusto Santos Silva att "utlännings- och gränsmyndigheten [SEF] redan har avbrutit prövningen av alla ansökningshandlingar för uppehållstillstånd för investeringar, allmänt kända som gyllene visum, för ryska medborgare".

Ordföranden för TI Portugal, Susana Coroado, sade att hon förväntade sig att avstängningen "även skulle omfatta ansökningsprocessen för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap för personer med gyllene visum", eftersom situationen inte var klarlagd.

Föreningen framhåller att den under flera år har uppmärksammat "riskerna" med programmet för uppehållstillstånd för investeringsverksamhet och hoppas att "detta kommer att vara det första steget mot en seriös reflektion över gyllene visum och att nya åtgärder kommer att tillämpas i större utsträckning".

Sedan programmet för uppehållstillstånd för investeringsverksamhet (ARI) lanserades har totalt 431 gyllene visum beviljats ryska medborgare.