"På grundval av redan insamlad information ökade konsumentprisindexets (KPI) förändringstakt på årsbasis till 4,2 % i februari (3,3 % i januari). Den underliggande inflationsindikatorn (totalindex exklusive obearbetade livsmedel och energiprodukter) kommer att ha registrerat en variation på 3,2 % (2,4 % föregående månad)", anger den nationella statistikbyrån. Den genomsnittliga variationen i KPI under de senaste 12 månaderna kommer att ha varit 1,8 %.

Prisökningen påverkades främst av energikomponenten. Institutet uppskattar att förändringstakten på årsbasis för indexet för energiprodukter uppgick till 14,9 % i februari, en siffra som är högre än de 12,1 % som noterades i januari. När det gäller obearbetade livsmedelsprodukter accelererade även detta index från 3,4 % till 3,8 %, avslöjar INE.

KPI-variationen uppgick till 0,4 % i februari jämfört med föregående månad, efter att ha nått 0,3 % i januari och -0,5 % i februari 2021. När det gäller HIKP (harmoniserat konsumentprisindex), den indikator som används för att jämföra Portugal med Europeiska unionen, steg förändringen till 4,4 % jämfört med de 3,4 % som noterades i januari.

INE presenterar de slutgiltiga uppgifterna om inflationen den 10, men betonar att dessa "resultat kommer att ligga nära de slutgiltiga resultaten, med tanke på de tester man genomfört internt innan man började publicera de snabba uppskattningarna".