Som finalist i juridik bestämde sig Jéssica Brissos, 21, för att "hitta en mekanism" som skulle göra det möjligt för henne att visa det arbete hon utvecklat "över hela examen". Allt detta kombinerat med ett intresse för arbetsrätt och en passion för undersökningar. Jéssica erkände förPortugal News att så snart hon fick möjlighet att publicera en artikel i "en känd juridisk tidskrift" visste studenten att det skulle finnas en del arbete att göra.

Artikeln handlar om "arbetsgivarens civilrättsliga ansvar i händelse av" en olycka som inträffat under arbetstid. Genom hela artikeln är det också möjligt att förstå arbetsgivarens roll och "de nödvändiga kriterierna och skyldigheten att reparera skadan, som den drabbade arbetstagaren har rätt till".

För att skriva artikeln var Jéssica Brissos metod att konsultera det material som tillhandahölls på kursen i arbetsrätt samt råd från en professor som orienterade studenternas arbete under utrednings- och skrivprocessen.

Genom att skriva artikeln ville Jéssica uppleva den "undersökande verkligheten" inom juridikområdet och skapa något som skulle hjälpa henne att känna sig tillfredsställd. Med artikeln som publiceras på ISMAT kommer Jéssica Brissos att göra sina kunskaper och sin kapacitet känd i en tidning som kan läsas över hela landet, vilket gör den till en "debut" som kommer att vara till hjälp i det framtida akademiska livet.