"Med EU-medel kan [arbetet] utföras. Vi anser att det är nödvändigt och lägligt, och Andalusiens regering kommer att utöva stora påtryckningar på den spanska regeringen för att få till stånd detta arbete".

Ledaren för Andalusiens regionala regering betonade att i de strategiska planer för transport och kommunikation som utarbetats tillsammans med centralregeringen har järnvägsförbindelsen med Faro, via Huelva, placerats "som en prioritet".

Detta projekt, påpekade den andalusiska regeringstjänstemannen, skulle göra det möjligt att "skapa synergieffekter" för att "potentiera EuroAAA som en av de stora turistdestinationerna i världen, särskilt i Sydeuropa".

"Mycket positivt"

Juan Manuel Moreno, som redan i sitt anförande ansåg att vägen mot att färdigställa järnvägsförbindelsen Faro-Seville på medellång och lång sikt är "oåterkallelig", betonade att det finns "en mycket positiv inställning" i Madrid till arbetet, "som på papper måste översättas till ett livskraftigt projekt, med tidsfrister och investeringar".

Vid det portugisisk-spanska toppmötet 2020 i Guarda uteslöts diskussionen om att förlänga höghastighetståget till Algarve från den gemensamma gränsöverskridande utvecklingsstrategin, trots portugisiska påtryckningar om motsatsen.