"Det finns en lärdom att dra: infrastrukturen för folkhälsan måste förstärkas, teamen måste förstärkas, inte bara i antal utan också ur teknisk synvinkel", sade Graça Freitas i en intervju med Lusa.

Chefen för generaldirektoratet för hälsa (DGS) sade att pandemin "fungerade som en katalysator (...) för en stor teknisk utveckling" som inte får missas, "både denna nya organisation av teamen och utbildningen inför en ny epidemi".

"Vi måste tänka på folkhälsoorganisationen för att ge fler svar och ännu bättre svar än de som gavs. Folkhälsan har helt och hållet vuxit ur sig själv", underströk hon.

Graça Freitas lyfte fram kommunernas, militärens och hälsocentralernas samarbetsarbete under dessa två år och erinrade om att "alla deltog" med folkhälsoteamen.

"Dessa yrkesmän slutade inte, de hade inga semestrar, de arbetade dygnet runt (...) och bevakade över 30 miljoner människor på avstånd", sade hon.

Hon sade också att pandemin tvingade folkhälsan att återuppfinna sig själv: "Folkhälsan var tvungen att återuppfinna sig själv, och det skedde på bekostnad av yrkesverksamma som till slut blev medhjälpare".