- Kläd mig med din kosmiska mantel av violett eld för transmutation, helande, frihet, diplomati och den sanna alkemins vetenskap.
- Lös upp och fördärva allt som inte återspeglar perfekt kärlek och harmoni från mitt väsen.
- Genom Mercy's Flame, transmutera alla fel från det förflutna och hinder för min uppstigning.
- Skydda den här världens ungdom i en aura av violett låga.
- Med stor tacksamhet ber jag om att detta ska manifesteras i Guds heliga namn.
Och så ska det bli, älskade JAG ÄR!
(Upprepa hela åkallan tre gånger).