I Guds namn "JAG ÄR" åberopar jag närvaron av den älskade Mästaren El Morya,
Ärkeängel Mikael och alla Uppstigna Mästare och änglar av den Blå Flammans Kärlek till Guds Vilja för att vägleda och skydda mig dagligen och varje timme.
Ärkeängel Mikael, kom in i mitt liv. Hjälp mig att övervinna all täthet med ditt svärd av blå flamma. Skär loss mig och gör mig fri från all negativitet och alla misstag från det förflutna.
Jag ber om att en axel av blå blixt av gudomlig kärlek ska etableras över mitt väsen, över mitt hem, min familj, mitt arbete och alla mina angelägenheter. Jag kallar på den vägledning jag behöver för att manifestera Guds vilja i alla aspekter av mitt liv för att uppfylla mitt gudomliga syfte här på jorden. Jag kräver att Guds vilja ska manifesteras överallt på jorden så som den är i Ljusets och frihetens riken.