JAG ÄR Uppståndelsen och Livet av min eviga Frihet i Ljuset.
JAG ÄR uppståndelsen och livet för min fysiska kropps perfekta blåkopia
JAG ÄR uppståndelsen och livet för min emotionella kropps perfekta blåkopia
JAG ÄR uppståndelsen och livet för min mentala kropps perfekta blåkopias perfekta blåkopia
JAG ÄR uppståndelsen och livet i min eteriska kropps perfekta blåkopia
JAG ÄR uppståndelsen och livet i min andliga kropps perfekta blåkopia
JAG ÄR uppståndelsen och livet i de Uppstigna Mästarnas Renhet och Kärlek.
JAG ÄR uppståndelsen och livet av de helande krafterna från de Heliga Flammorna.
JAG ÄR uppståndelsen och livet av min Odödliga Fulländning och Kosmiska Kristi upplysta Kärlek.
JAG ÄR uppståndelsen och livet av krafterna från den Heliga Elden inom mig, som återställer alla underbara gåvor från min Gudomliga Essens.