Detta tillkännagavs av stats- och finansminister João Leão och miljö- och klimatminister João Pedro Matos Fernandes.

João Leão betonade att höjningen av rabatten på Autovoucher i mars var en "extraordinär" åtgärd.

Autovoucher var en av de åtgärder som regeringen vidtog i slutet av förra året, tillsammans med andra, i syfte att mildra effekterna av de stigande bränslepriserna, med förhoppningen att denna uppåtgående trend skulle vara tillfällig.

Autovoucher, som lanserades i början av november, innebär att konsumenter som är registrerade på IVAucher-plattformen får en återbetalning på 10 cent per liter, upp till en gräns på 50 liter bränsle per månad (motsvarande 5 euro).

Finansministern betonade att Autovoucher har nästan 1,6 miljoner mottagare och att 26 miljoner euro hittills har återbetalats.

Finansministerns tillkännagivande kommer efter att energiministern meddelat att det kommer att vidtas åtgärder för att mildra bränslehöjningen, som nästa vecka kommer att vara 14 respektive 8 cent/liter för diesel och bensin.