Initiativet är ett resultat av kampanjen "En hjälm för Ukraina" och har även stöd av privata företag.

Víctor Machado, vice ordförande i tillsynsstyrelsen för League of Portuguese Firefighters och befälhavare för de frivilliga brandmännen i Vale de Cambra, där den logistiska verksamheten i distriktet Aveiro är centraliserad, berättade för Lusa: "Två ambulanser är redan på väg, men nu kommer vi att skicka ytterligare åtta, förutom hjälmar, rockar, personlig skyddsutrustning för katastrofinsatser och prehospitalt material för omedelbar hjälp, såsom bandage, serum, mediciner osv.".

Allt material är avsett för Polen, på gränsen till Ukraina, kommer att "tillhandahållas av brandkårerna själva", som, när det gäller ambulanser, till exempel, "ställde de som de hade i överskott i sina baracker till förfogande och som efter en tid så småningom skulle förstöras".

Både när det gäller fordon och andra varor kommer transporten att tillhandahållas av "brandmän som har anmält sig frivilligt" för att säkerställa förarnas funktioner under resan och hjälpa till med leveransarbetet.

Víctor Machado hoppas att "detta kan hjälpa" de ukrainska brandmännen, som "befinner sig i en mycket svår situation och med ökande svårigheter att ingripa, eftersom förbrukningsvaror för att ingripa till stöd för offren blir knappa".