Jämfört med januari 2021 ökade försäljningsvolymen inom detaljhandeln med 7,8 % i euroområdet och 8,3 % i EU, medan den ökade med 0,2 % respektive 0,6 % jämfört med december.

Enligt Europeiska statistikkontoret observerades bland medlemsstaterna de största ökningarna på årsbasis i Slovenien (32,3 %), Polen (19,5 %) och Litauen (18,2 %), medan Finland uppvisade den enda minskningen (-2,4 %).

När det gäller kedjeförändringar uppvisade Polen (5,9 %), Luxemburg (4,2 %) och Danmark (3,7 %) de största ökningarna och Slovenien (-4,6 %), Portugal (-2,8 %) och Litauen (-2,5 %) de största minskningarna.

Jämfört med januari 2021 ökade detaljhandeln med 10,8 % i Portugal.