Det handlar om godkännandet av "gemensamma åtgärder för att möta den torka som regionen genomgår" och som sammanför "mer än ett dussin andra beredskapsåtgärder som tidigare godkänts vid det möte som den portugisiska miljöbyrån (APA) anordnade den 24 februari" och som "redan är på plats" eller "nu kommer att börja genomföras", säger AMAL i ett uttalande.

"Minskad bevattning av grönytor med stora vattenbehov (för att sedan omvandla dessa ytor med arter som kräver mindre frekvent bevattning), återanvändning av avloppsvatten för andra ändamål än dricksvatten (t.ex. för att tvätta gator och containrar) och främjande av kampanjer för att öka medvetenheten om behovet av rationell vattenanvändning är åtgärder som alla kommuner i Algarve redan genomför eller snart kommer att genomföra inom sina territorier", säger AMAL.

Samma källa säger att "utöver dessa åtgärder av global karaktär har man också gjort en kartläggning av lösningar som ska antas lokalt, med hänsyn till särdragen i var och en av de 16 kommunerna, vars genomförande kommer att ske denna månad".

Vattenbegränsningar

Efter mötet med APA i februari avslöjade ordföranden för den interkommunala kommunen i Algarve (AMAL), António Pina, för Lusa att dammarna i västra Algarve skulle bevara vattenreserver för att garantera mänsklig konsumtion i två år och begränsa användningen för bevattning av grönområden, golfbanor eller jordbruk.

Ordföranden för AMAL ansåg då att torkan i Algarve "är allvarligare i vindsidan [väst] än i läsidan [öst]" och förklarade att med tanke på denna situation skulle "åtgärder vidtas" för att "säkerställa" att vindsidan [väst] har "den mängd vatten som behövs för mänsklig försörjning, om det inte regnar på två år".