Det året hade Portugal den högsta andelen arbetsolyckor som drabbade personer i arbetsför ålder (arbetstagare), med 2 848 arbetsolyckor per 100 000 invånare. Topp 5 kompletteras av Frankrike, Spanien, Luxemburg och Tyskland.

I studien beskrivs typ av kroppsskador och skador till följd av arbetsolyckor (trauman, frakturer samt andra skador). "Analysen visar att arbetsolyckor är vanligare i vissa europeiska länder än i andra länder", säger Sasha Quail på Claims.co.uk, som ger juridisk rådgivning och uppföljning av arbetsskadeanspråk i Storbritannien.

Uppgifter från Pordata-plattformen visar att dödligheten till följd av arbetsolyckor har minskat i Portugal och att den har sjunkit till mindre än 200 dödsfall per år under det senaste decenniet och minskar till drygt hundra år 2019.