Domarpanelen beslutade att frikänna en elektriker från Figueira da Foz som anklagades för att ha installerat olagliga tv-boxar, liksom de påstådda 37 kunderna till denna påstådda olagliga tjänst, och konstaterade att det inte vid något tillfälle var bevisat att den huvudanklagade hade fått något från verksamheten.

När det gäller de 37 påstådda kunderna till tjänsten ansåg Coimbra-domstolen att det inte var fråga om ett brott om olovlig tillgång, eftersom det inte var klarlagt att någon av de tilltalade hade lyckats ta sig in i datasystemet hos operatören NOS.

När det gäller den huvudåtalade ansåg Coimbra-domstolen att han inte kunde dömas för något av de 37 brott om datorbedrägeri som han anklagades för, eftersom det inte var bevisat att de anordningar som han skapade (som skulle vara helt "handgjorda") minskade eller ändrade telekommunikationstjänster.

När det gäller de 38 brotten tillverkning och försäljning av olaglig utrustning var det inte heller bevisat att den åtalade hade krävt någon ekonomisk ersättning.

Coimbra-domstolen avslog också NOS:s krav på skadestånd, eftersom den ansåg att "det inte var bevisat" att operatören hade lidit någon skada, eftersom det inte var bevisat att någon av de tilltalade skulle ha ingått ett avtal med NOS om de inte hade installerat det system som tillhandahölls av den huvudanklagade.