Enligt uppgifter från Eurostat var kvinnors bruttotimlöner i genomsnitt 13 procent lägre än männens i EU år 2020. Under en åttaårsperiod har löneklyftan mellan män och kvinnor i gemenskapen minskat från 16,4 % 2012 till 13 % 2020.

På nationell nivå har dock den nedåtgående trenden som har bestått sedan 2015 - det år då lönegapet fastställdes till 15 % - vänt efter 2018, det år då lönegapet i Portugal beräknades till 8,9 %.

Dessa skillnader varierar mellan de 27 medlemsstaterna i gemenskapsblocket. De största löneskillnaderna observeras i Lettland (22,3 %), följt av Estland (21,1 %), Österrike (18,9 %) och Tyskland (18,3 %), medan den minsta skillnaden konstaterades i Luxemburg (0,7 %), som följs av Rumänien (2,4 %), Slovenien (3,1 %) och Italien (4,2 %).

Enligt Europeiska statistikkontoret kan "delar av löneskillnaderna mellan män och kvinnor förklaras av skillnader i de genomsnittliga egenskaperna hos manliga och kvinnliga arbetstagare och av skillnader i ekonomisk inkomst för samma egenskaper".

Dessa värden har beräknats för företag med tio eller fler anställda. Som en ojusterad indikator ger löneskillnaden mellan könen en övergripande bild av könsskillnader i fråga om löner och åtgärder - ett begrepp som är bredare än diskriminering i betydelsen "lika lön för lika arbete". värde", konstaterar Eurostat.