"Trots att den epidemiologiska situationen till följd av Covid-19-sjukdomspandemin har bibehållit sin positiva utveckling sedan ministerrådets resolution trädde i kraft - när det gäller antalet nya dagliga fall av infektion med SARS-CoV-2, liksom när det gäller antalet medborgare som är inlagda på sjukhus, inklusive de som befinner sig på intensivvårdsavdelningen - kräver den nuvarande situationen också att förklaringen om beredskapssituation förnyas i hela det nationella territoriet på kontinenten under ytterligare 15 dagar", står det i dokumentet.

I texten erinras också om att förutom att förnyandet av en beredskapsförklaring för hela det kontinentala territoriet innebär att alla regler som fastställs i ministerrådets resolution nr 25-A/2022 av den 18 februari förblir i kraft.