Enligt DGS:s dagliga epidemiologiska bulletin är 1 225 personer inlagda på sjukhus i dag, 25 färre än i måndags, och på intensivvårdsavdelningarna finns det nu 78 patienter, tre färre än föregående dag, även om inte alla inläggningar beror på Covid-19.

Antalet aktiva fall ökade i dag till 475 168, 2 387 fler än i måndags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 12 649 personer ha tillfrisknat, vilket innebär att totalt 2 856 458 personer har tillfrisknat sedan pandemins början.

Antalet personer på intensivvården är det lägsta sedan den 18 november 2021, då totalt 72 patienter med Covid-19 var inlagda på dessa enheter.

De 78 personer som behöver intensivvård utgör därmed 30,5 % av den kritiska tröskel på 255 belagda sängar som definieras i de "röda linjerna" som bedömer risken för pandemin genom olika indikatorer.

Av de 32 dödsfallen under de senaste 24 timmarna inträffade 13 i Lissabon och Tagusdalen, 10 i den centrala delen, fyra i norr, två på Azorerna, två på Madeira och en i Algarve, och inga dödsfall har registrerats i Alentejo.

I de olika åldersgrupperna dog 20 äldre personer över 80 år, fem personer mellan 70 och 79 år, fyra personer mellan 60 och 69 år och tre personer mellan 50 och 59 år.

Flest nya infektioner diagnostiserades i regionen Lissabon och Tagusdalen, med 5 854 infektioner, följt av den centrala regionen (3 607), norra regionen (2 377), Alentejo (1 111), Algarve (875), Madeira (733) och Azorerna (511).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har det i Lissabon och Tagusdalen registrerats 1 189 610 fall och 8 793 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 244 319 infektioner och 6 496 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 510 691 infektioner och 3 786 dödsfall.

Algarve har sammanlagt 140 046 infektioner och 697 dödsfall och Alentejo har 123 622 fall och 1 186 dödsfall av Covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har sedan pandemins början 83 389 infektioner och 193 dödsfall och Azorerna 61 197 fall och 97 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Sedan mars 2020 har 21 248 personer dött i Portugal av Covid-19, 11 178 män och 10 070 kvinnor.