För länge sedan, mitt minne är långsamt, kom en ängel till mig.

Jag gav henne ett namn och kände att det var mitt fel.

Ett mysterium från vem hon kom

Hon var en gåva till vår familj och skickades direkt, och så korrekt.

För länge sedan var det en ängel som vi en gång hade underhållit.

Vi kunde inte sätta mat på hennes tallrik, ingen dryck på hennes läppar.

Men ett rör i hennes näsa som vi öppnade och stängde gavs till mig.

Inget tal på hennes tunga

Inga spel på gatan, inga skor på hennes fötter.

Åh! hur hjärtan slår

En ängel som vi en gång underhöll

Vår ängel som vi en gång underhöll, hennes liv slutade förgäves.

Vi försökte, vi grät, men hon dog.

Vi kunde inte hålla henne vid liv

12 somrar av glädje som hon gav oss

12 år av stridigheter avslutade hennes liv

Vår ängel Adele som vi en gång hade underhållit

Ord av Jonathan