I årsrapporten om skivmarknaden för 2021 framhåller Audiogest att "den fysiska försäljningen ökade med 29,4 % jämfört med 2020 och nådde nivåer som var högre än försäljningen 2019 (före Covid-19-pandemin), i storleksordningen 3,8 %", och "vektorn för denna återhämtning är koncentrerad till vinylförsäljningen".

Enligt dokumentet, som skickades till byrån Lusa, fortsatte den digitala marknaden 2021 att ha en stor majoritet av relevansen i de nationella intäkterna, 71,6 % av den globala, vilket motsvarar cirka 18,9 miljoner euro.

Den fysiska försäljningen motsvarar 27,2 % av intäkterna (cirka sju miljoner euro) och synkroniseringarna 1,2 % (cirka 313 000 euro).

När det gäller den digitala marknaden kommer den stora majoriteten av intäkterna (97,3 %, vilket motsvarar cirka 17,9 miljoner euro) från streaming.

Streaming hade 2020 intäkter på 15,4 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 16,1 %.

De återstående 3 % av intäkterna på den digitala marknaden (motsvarande cirka 505 000 euro) avser "nedladdningar" och andra digitala intäkter, t.ex. segmentet "mobil".

Fysisk försäljning

Den fysiska försäljningen ökade med 29,4 % jämfört med 2020. År 2020 hade intäkterna från den fysiska försäljningen varit 5,4 miljoner euro och 2021 var de sju miljoner euro.

Album, i motsats till singlar och dvd-skivor, står för den största delen av försäljningen på den fysiska marknaden (98,2 %, vilket motsvarar cirka 6,8 miljoner euro).

På detta område utmärker sig vinylen, som står för 58,5 % av albumförsäljningen 2021, mot 41,3 % för cd-skivor, "något som sker för första gången på flera decennier", framhåller Audiogest.

Intäkterna avseende privatkopiering ökade med 35 % jämfört med 2020, då fem miljoner euro i intäkter registrerades, "även som ett indirekt resultat av pandemisituationen, med konsumenternas inköp av mer utrustning".

När det gäller producenters och artisters rättigheter, "trots de motgångar som är förknippade med pandemiperioden och den kraftiga minskningen av licensiering av offentliga utrymmen och evenemang", minskade intäkterna 2021 något, från de 15,6 miljoner som registrerades 2020 till de 15,4 miljoner som registrerades 2021.