Enligt DGS:s dagliga epidemiologiska bulletin är 1 174 personer inlagda på sjukhus i dag, vilket är 51 färre än i tisdags, och på intensivvårdsavdelningarna finns det nu 72 patienter, vilket är sex färre än föregående dag, även om inte alla inskrivningar beror på Covid-19.

Antalet aktiva fall ökade i dag till 478 344, 3 176 fler än i tisdags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 11 400 personer ha tillfrisknat, vilket innebär att totalt 2 867 858 personer har tillfrisknat sedan pandemins början.

Av de 19 dödsfallen under de senaste 24 timmarna inträffade åtta i den centrala regionen, fem i region Nord, tre i Lissabon och Vale do Tejo, en i Alentejo, en i Algarve och en i den autonoma regionen Madeira.

När det gäller åldersgrupper dog 16 äldre personer över 80 år, en person mellan 70 och 79 år, en person mellan 60 och 69 år och en person mellan 50 och 59 år.

Flest nya infektioner diagnostiserades i regionen Lissabon och Tagusdalen, med 6 155 infektioner, följt av den centrala regionen (2 885), norra regionen(2 294), Algarve (965), Alentejo (842), Algarve (875), Azorerna (755) och Madeira (704).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har Lissabon och Tagusdalen registrerat 1 195 765 fall och 8 796 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 246 613 infektioner och 6 501 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 513 576 infektioner och 3 794 dödsfall.

Algarve har sammanlagt 141 011 infektioner och 698 dödsfall och Alentejo har 124 464 fall och 1 186 dödsfall av Covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har sedan pandemins början 84 093 infektioner och 194 dödsfall och Azorerna 61 947 fall och 97 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Sedan mars 2020 har 21 267 personer i Portugal som smittats av sars-CoV-2 dött, varav 11 184 män och 10 083 kvinnor.