"Av det totala antalet arbetslösa under 2020 var 31,3 % (109,6 tusen) kvar i detta tillstånd ett år senare (2021), medan 48,8 % (171,3 tusen) övergick till arbete och 19,9 % (69,9 tusen) övergick till inaktivitet", visar statistiken om flöden mellan arbetsmarknadsstater.

Av de korttidsarbetslösa 2020 övergick 57,2 % (133,8 000) till arbete inom ett år (2021). Under samma period övergick 32,1 % (37,5 000) av dem som varit arbetslösa i 12 månader eller mer till arbete.

I kvartalsform, av det totala antalet personer som var arbetslösa under tredje kvartalet 2021, var mer än hälften (52,8 %: 168,2 000) fortfarande arbetslösa under fjärde kvartalet, medan 27,1 % (86,5 000) gick till arbete och 20,1 % (64,0 000) till inaktivitet.