Enligt den senaste uppdateringen har SEF tagit emot 4 626 ansökningar om tillfälligt skydd sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes den 24 februari och fram till kl. 13.00 i dag.

I onsdags hade 4 310 ansökningar registrerats.

Den portugisiska regeringen beviljar tillfälligt skydd till personer som kommer från Ukraina till följd av krigssituationen.

Enligt en resolution från ministerrådet beviljas sökande av tillfälligt skydd automatiskt ett uppehållstillstånd för ett år, som kan förlängas två gånger med sex månader.

Dessa ansökningar kan lämnas in till de nationella stödcentrumen för integration av migranter och till SEF:s regionala kontor.

Utlännings- och gränsförvaltningen tillhandahåller 24 servicekontor i hela landet som enbart är avsedda för ukrainska medborgare.

SEF har också en struktur på Lissabons flygplats för att registrera ansökningar om tillfälligt skydd för ukrainska medborgare som anländer till Portugal med flyg.