PJ sade i ett uttalande att under operationen beslagtogs narkotikaprodukter för totalt cirka 1 600 kilo, varav 44 balar hasch.

Polisen sade att de fyra enheterna utvecklade "Operação Boa Nova" på internationellt vatten söder om Portugal på grund av starka misstankar om narkotikasmuggling.

"Genom ett nära informationsutbyte genomfördes en maritim närmandeoperation på internationellt vatten, riktad mot ett fartyg som rörde sig cirka 50 sjömil söder om fastlandets territorium", säger PJ.

De sex gripna kommer att presenteras för den behöriga rättsliga myndigheten och utredningen fortsätter av rättspolisen.