Uber Portugal kommer att höja priserna för resor i Lissabons storstadsområde från och med fredag den 11 mars. Enligt företaget beror beslutet på den "ökade efterfrågan" till följd av de senaste månadernas bristande låsning, men också i en tid då priset på en liter bränsle aldrig har varit så dyrt, både när det gäller bensin och diesel.

Enligt en rapport från ECO drabbas minimitarifferna av de mest betydande ökningarna. För UberX, plattformens lågkostnadsmodalitet, stiger minimipriset från 2,50 euro till 3,25 euro, liksom för modaliteterna UberX Saver, Uber Green och Uber Assist. Detta är det belopp som tas ut av passagerarna oavsett reseavstånd.

I Uber XL-modaliteten (bilar med plats för fler än fem personer) är förändringen ännu större, och ökar framför allt med 1,20 euro: från 4 euro till 5,20 euro. Den modalitet som har den största ökningen är dock Uber Black, som höjer minimipriset med 1,50 euro. De nya minimipriserna för Uber Comfort och Uber Connect är 4 euro.

Höjningen träder i kraft på obestämd tid och för närvarande finns det inget fastställt datum för prisändringar i andra städer, "vilket alltid kommer att bero på den lokala verkligheten". Plattformen påpekar dock att priserna kan komma att revideras igen i framtiden, "om det finns nya variationer i efterfrågan".