Enligt den epidemiologiska bulletinen, som från och med idag inte längre är daglig utan veckovis, ökade antalet bekräftade fall av infektion med 11 963 jämfört med föregående vecka, med en minskning av 36 dödsfall i jämförelsen mellan de två perioderna.

När det gäller sjukhusbeläggning på det portugisiska fastlandet på grund av covid-19 börjar DGS på fredagar att offentliggöra uppgifter om sjukhusvistelser som avser måndagen före rapportens publicering och utifrån detta kriterium visar bulletinen att på den senaste måndagen, På måndagen var 1 225 personer inlagda på sjukhus, 133 färre än samma dag föregående vecka, och 78 patienter låg på intensivvårdsavdelningar, 18 färre.

Enligt DGS-bulletinen, som är den första som presenterar veckodata, uppgick den kumulativa sju-dagarsincidensen på måndagen till 770 fall, vilket innebär en ökning med 18 % jämfört med föregående vecka, medan överförbarhetsindexet (Rt) låg på 0,99.

I Lissabon och Vale do Tejo registrerades totalt 30 744 fall mellan den 1 och 7 mars, vilket är 7 866 fler än under föregående period, och 53 dödsfall, varav åtta färre.

I norr uppgick antalet smittor till 12 928, 1 001 färre än föregående vecka, och 38 dödsfall, 21 färre, medan det i den centrala delen rapporterades 16 808 smittor (2 166 fler) och 45 dödsfall (tre fler).

I Alentejo fanns det 5 614 positiva fall (plus 1 448) och sju dödsfall (minus sex) och i Algarve fanns det 5 349 infektioner av SARS-CoV-2 (plus 952) och fem dödsfall (minus sju).

När det gäller de autonoma regionerna hade Azorerna 3 379 nya infektioner mellan den 1 och 7 mars (632 färre) och sju dödsfall (två fler), medan Madeira noterade 4 456 fall under dessa sju dagar (1 164 fler) och fem dödsfall (en fler).

Enligt DGS var åldersgruppen unga mellan 10 och 19 år den som hade flest fall inom sju dagar (18 639), följt av personer mellan 20 och 29 år (12 990), medan de äldre med över 80 år var den grupp som hade minst antal infektioner (3 251).

Av de totala inskrivningarna var 552 äldre personer över 80 år, följt av åldersgruppen 70-79 år (270) och 60-69 år (153).

I DGS-bulletinen nämns också att under den första veckan i mars dog 105 äldre personer över 80 år, 36 personer mellan 70 och 79 år, 12 personer mellan 60 och 69 år, sex personer mellan 50 och 59 år och en person mellan 40 och 49 år.

När det gäller vaccinering mot covid-19 anges i meddelandet att 100 procent av åldersgrupperna över 80 år, mellan 65 och 79 år och mellan 50 och 64 år är fullt vaccinerade mot covid-19.

När det gäller boosterdosen av vaccination mot SARS-CoV-2 har 94 % av de äldre över 80 år redan fått den, liksom 96 % av personerna mellan 65 och 79 år, 82 % mellan 50 och 64 år, 56 % mellan 25 och 49 år och 40 % mellan 18 och 24 år.