Det finns något särskilt kraftfullt med hur ord kan föra dig till avlägsna platser i din fantasi och stänga av den verkliga världen, om än bara för en stund.

Experter förklarar fem sätt på vilka läsning kan öka välbefinnandet...

1. Stresslindring

"När vi läser fokuserar vi på berättelsen och kan gå vilse i berättelsens djup och struktur, vilket stoppar påträngande och repetitiva tankar som kan utlösa stressreaktionen", säger Meg Arroll, en legitimerad psykolog som arbetar med Healthspan. "På så sätt kan läsning också hjälpa till med lågt humör och depressiva symtom" samt "förhöjt blodtryck, hjärtfrekvens och känsla av att vara överväldigad".

Det finns en anledning till att det är så populärt att läsa för barn före sänggåendet, säger professor Margareta James från Harley Street Wellbeing Clinic: "Att dela och njuta av en bok tillsammans är ett härligt sätt att slappna av. Det främjar samhörighet och gör det möjligt för [barn] att fly från världen på ett roligt sätt och fördjupa sig i en fantastisk berättelse."

Noel Janis-Norton, chef för Calmer Parenting, uppmuntrar föräldrar att föra vidare sin kärlek till läsning: "Barn, tonåringar och vuxna som regelbundet läser för nöjes skull har en inbyggd färdighet och vana som ger dem goda förutsättningar när de känner sig ledsna, arga, oroliga, svartsjuka eller besvikna."

2. Ökar empatin

Oavsett om det är en tragisk sann historia eller en fängslande roman ger läsning oss "en unik inblick i andras liv och, genom att utforska karaktärerna, deras kamp, relationer och känslor", säger Dr Arroll.

"Inom psykologin kallar vi detta för 'theory of mind', där vi kan sätta oss in i andras situation, se alternativa synvinklar, tillskriva övertygelser, känslor och önskningar, vilket hjälper oss att ha sociala relationer av god kvalitet."

3. Känslomässig medvetenhet

Berättelser är särskilt viktiga för att hjälpa barn att känna sympati för andra människor.

Professor James säger: "För små barn är det svårt att koppla samman känslor med ord. Så när de läser om olika karaktärers känslor i berättelser hjälper det dem att lära sig om och uttrycka sina känslor bättre, samtidigt som de utvecklar sin självkännedom och empati."

4. Sociala band

"Berättelser är ofta barnens första möten med starka känslor på ett säkert sätt", säger professor James, som till exempel att gå på fantasiäventyr och slåss mot onda krafter.

"När de delar en bok med någon hjälper det dem också att diskutera sina tankar, och ibland sina bekymmer, om olika ämnen, samtidigt som de förbättrar sina socioemotionella färdigheter."

5. Biblioterapi

Såväl självhjälpsböcker som romaner kan ha en livsförändrande effekt, genom att förmedla kunskap om fysiska och psykiska hälsoproblem eller ändra ditt perspektiv vid en avgörande tidpunkt.

"Biblioterapi är ett tillvägagångssätt där information, stöd och vägledning ges i en bok som läsaren kan utforska och bearbeta i sin egen tid", förklarar Dr Arroll.

På webbplatsen Reading Well finns en förteckning över användbara titlar för vuxna och barn, som valts ut av allmänheten och experter.