I ett uttalande som offentliggjordes i dag, utan att nämna när åtgärderna ägde rum, sade myndigheten att den hade inspekterat 182 ekonomiska aktörer och inlett två straffrättsliga förfaranden för prisspekulation och 14 för administrativa överträdelser.

Bland de viktigaste överträdelserna framhöll ASAE "underlåtenhet att fullgöra en distributörs skyldigheter, underlåtenhet att i god tid förse konsumenten med den information som krävs före avtalstillfället och underlåtenhet att uppfylla tillverkarens skyldigheter som gäller för importörer eller distributörer av personlig skyddsutrustning".

Myndigheten sade också att "medicinpillren" påstods ha sålts med löfte om förebyggande av Covid-19 och att de inte hade "något tillstånd från den nationella läkemedelsenheten" eller "någon märkning på portugisiska som gjorde det möjligt att veta vilken produkt" den användes för.

Under de senaste två åren säger ASAE att man har beslagtagit omkring 14 miljoner munskydd i samband med inspektionsåtgärder.