I slutet av februari var 66,2 % av Portugals fastland drabbat av extrem torka, 29,3 % av svår torka och 4,5 % av måttlig torka.

Enligt det meteorologiska indexet för torka (PDSI) som finns på IPMA:s webbplats rådde extrem torka i distrikten Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Lissabon, Santarém, Setúbal, Évora, Beja och Faro.

Försämring

Rapporten visar också att den meteorologiska torkan i slutet av februari förvärrades i hela territoriet, med en ökning av området i de svåraste, allvarligaste och extrema torkeklasserna.

Institutet klassificerar det meteorologiska torkindexet i nio klasser, som varierar mellan "extremt regn" och "extrem torka".

Förutom torkaindexet visar IPMA:s klimatologiska bulletin att februari månad i Portugal var den tredje torraste månaden sedan 1931 (torrast 2012 och 1934).

Höga temperaturer

Medelvärdet för den genomsnittliga lufttemperaturen (11,31 grader Celsius) var högre än normalvärdet under perioden 1971-2000 (+ 1,33 grader), med den tionde varmaste februari sedan 1931 och den femte sedan 2000 (högst: 2020, 12,43 grader).

IPMA uppger också att den genomsnittliga maximala lufttemperaturen var den näst högsta sedan 1931 (högst 2020, 17,89 grader), med ett medelvärde på 17,38 grader.

När det gäller medelvärdet för den lägsta lufttemperaturen (5,25 grader) var det lägre än normalvärdet.

Det lägsta värdet för minimitemperaturen uppmättes den 6 februari i Miranda do Douro (-4,9 grader), i distriktet Bragança, och det högsta värdet i Zambujeira (Beja) den 22 februari med 26,3 grader.

Vatten i marken

När det gäller andelen vatten i marken visar IPMA att det i slutet av februari fanns en minskning av värdena i de norra och mellersta regionerna och särskilt i distrikten Bragança och Guarda.

Enligt IPMA ligger vattenhalten i marken i dessa distrikt samt i Alentejo och Algarve under 20 %.