Jämfört med januari, då det samlade beloppet uppgick till 48 miljoner euro, var minskningen 12,5 %.

Under årets andra månad beviljades 94 gyllene visum (samma antal som i januari), varav 69 för förvärv av fastigheter (41 för stadsrenovering) och 25 genom kriteriet kapitalöverföring.

Investeringarna i förvärv av fastigheter uppgick till 32,7 miljoner euro i februari, varav 14,3 miljoner euro för stadsrehabilitering och 9,3 miljoner euro för kapitalöverföring.

I februari beviljades 21 gyllene visum till personer från USA, 13 till personer från Kina, sju till personer från Indien, ytterligare sju till personer från Brasilien och sex till personer från Libanon.

Förra månaden beviljades 100 uppehållstillstånd till återförenade familjemedlemmar, med totalt 205 för året.