Byggsektorn har visat dynamik och motståndskraft under hela pandemin, men står inför en försämring av kostnaderna på grund av bristen på råvaror och arbetskraft, enligt en rapport från idealista/news.

Enligt INE:s beräkningar ökade kostnaderna för nybyggnation av bostäder med 7,2 % på årsbasis i januari, 0,2 procentenheter mer (p.p.) än föregående månad. "Materialpriserna ökade med 9,1 % (8,2 % föregående månad) och arbetskraftskostnaden ökade med 4,5 % (5,2 % i december)", avslöjar institutet.

Enligt INE:s anmärkning "bidrog materialkostnaderna med 5,3 procentenheter till att förändringen i indexet för nybyggnadskostnader för bostäder från år till år ökade (4,8 procentenheter i december) och arbetskraftskomponenten bidrog med 1,9 procentenheter (2,2 procentenheter föregående månad)".

"Bland de material som bidrog mest till denna utveckling finns stål, keramiska produkter, diesel samt trä och träderivat, alla med en ökning på över 20 % på årsbasis", står det i dokumentet.